วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

ดูงานประเทศลาว


การดูงาน ณประเทศลาวเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น