วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

การรับโล่หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม


เม่อวันที่ 16 มกราคม 2553 วันครูข้าพเจ้าพร้อมด้วย นายกฤษณะ นวลตา ได้เดินทางไปรับโล่รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ท่หอประชุมคุรุสภา ซึ่งครงกับวันครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น