วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 เป็นโรงเรียนท่ก่อตั้งเมื่อปี 2535รวมเวลา ถึงขณะนี้ 20 ปี ยังต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่อีกมากเพ่อความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต ของชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีทุนทรัพย์และมีจิตใจรักเอื้ออาทรเด็กร่วมกันพัฒนา โดยติดต่อมาได้ท่ 0857276597

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น